AUBE besteedt de uiterste zorg aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om onze klanten en gebruikers van www.aube-collection.com te informeren over de procedures voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonlijke gegevens en over hun rechten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is QUOVIS BV, handelend onder de naam “AUBE”, met maatschappelijke zetel te Eugeen de Bocklaan 1, 2900 Schoten, België.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u:

 • interactie heeft met het digitale platform (bijv. door een account te openen op de website, inhoud te downloaden, informatie aan te vragen, enz.)
 • u zich aanmeldt voor onze marketingactiviteiten (bijv. nieuwsbrieven, wedstrijden, enz.)
 • u producten koopt op onze site
 • contact neemt met onze klantenservice

Daarnaast verwerken we automatisch bepaalde persoonlijke gegevens om u de best mogelijke ervaring te bieden wanneer u de site gebruikt. De verzamelde informatie heeft betrekking op de verbinding van de gebruiker (bijv. IP-adres, geografisch gebied, aantal bezoeken, doorgebrachte tijd op de site, enz.)

De site gebruikt cookies om gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Het doel van de cookie is om aan te geven dat u de site hebt bezocht.

Doeleinden van het verwerken van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om :

 • alle commerciële activiteiten af te handelen (bestellingen, betalingen, leveringen, facturen, boekhouding, tevredenheidsonderzoeken, enz.)
 • uw online ervaring te personaliseren om de best mogelijke servicekwaliteit te garanderen
 • uw inschrijving op de nieuwsbrief en deelname aan wedstrijden en andere promoties mogelijk te maken
 • de werking van de site te optimaliseren en gebruikstrends te identificeren
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • delen op sociale netwerken te vergemakkelijken

Persoonlijke gegevens delen

Deze gegevens zijn bedoeld voor :

 • bevoegde afdelingen en medewerkers van de Gegevensverwerker
 • onderaannemers van de Gegevensverwerker, die betrokken kunnen zijn bij activiteiten zoals het aanbieden van diensten, het verzenden van e-mails en gerichte marketingactiviteiten met partners, enz.

Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig en evenredig met het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Kenmerken van sociale netwerken

De website www.aube-collection.com bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook-knop. Gebruikers worden geïnformeerd dat deze functies hun IP-adres kunnen verzamelen en een cookie kunnen plaatsen om onze site goed te laten functioneren. Wat Facebook met uw persoonlijke gegevens doet nadat het deze via onze site heeft ontvangen, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Facebook en valt onder het eigen privacybeleid.

Wedstrijd-Games

We kunnen je uitnodigen om deel te nemen aan wedstrijden op onze website www.aube-collection.com. Bij deelname wordt bepaalde persoonlijke informatie gevraagd waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd. Deelname aan deze wedstrijden is geheel vrijwillig en de gebruiker heeft de keuze om deze informatie al dan niet vrij te geven. De gevraagde informatie omvat over het algemeen contactgegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, land). We gebruiken deze informatie om de winnaars van de wedstrijd op de hoogte te stellen en hun prijzen toe te kennen, het verkeer op de site te monitoren of de site te personaliseren om nieuwsbrieven naar deelnemers te sturen. AUBE kan een beroep doen op een externe dienstverlener om deze wedstrijden te organiseren. Dit bedrijf mag de informatie van onze gebruikers niet gebruiken voor andere doeleinden dan het spel. AUBE deelt geen persoonlijke informatie die via een prijsvraag is verstrekt met andere derden zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Gebruikersrechten

U kunt te allen tijde uw rechten uitoefenen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (indien van toepassing) het recht op toegang, rectificatie, beperking, wissing, bezwaar (in het bijzonder door te allen tijde en kosteloos de verwerking van uw persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden te weigeren), het recht op overdraagbaarheid en het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Beperking van aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De website www.aube-collection.com kan hyperlinks bevatten naar websites die worden gecontroleerd en beheerd door derden die geen banden hebben met AUBE. AUBE (een merk van QUOVIS BV) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, noch voor de bescherming van persoonsgegevens door deze derden.

AUBE (een merk dat deel uitmaakt van QUOVIS BV) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die met name, maar niet uitsluitend, kunnen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.

De cookie identificeert de computer van de gebruiker en zorgt ervoor dat de site zijn persoonlijke instellingen onthoudt. Cookies worden over het algemeen gebruikt voor statistische doeleinden.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Houd er echter rekening mee dat dit over het algemeen resulteert in het deactiveren van bepaalde functies en kenmerken van deze site.

Zodra er verbinding is, wordt er een gebruikers-ID toegewezen aan de gebruiker, waardoor het mogelijk is om anoniem het internet te volgen via verschillende media (tablet, computer, telefoon, enz.).

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld of gekoppeld aan de gebruikersidentificatie en de gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke cookies.

Bijwerking van dit privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 22/10/2023

We kunnen dit vertrouwelijkheidsbeleid wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de wetgeving ter bescherming van de privacy, of om het aan te passen aan de praktijk. Gebruikers wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen en aanpassingen. De wijzigingen worden van kracht wanneer we het gewijzigde privacybeleid publiceren op de website www.aube-collection.com. Uw gebruik van deze site na deze wijzigingen betekent dat u het gewijzigde vertrouwelijkheidsbeleid accepteert.

Neem voor meer informatie contact met ons op via de pagina ‘Contact’ op onze website.